Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija - studiji slučajeva – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija - studiji slučajeva

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 22.2.2018.

Računovodstvo, financijski izvještaji i revizija - studij slučaja

polaznici će raditi zadatak i sastavljati financijske izvještaje

 

Iz edukacije izdvajamo:

  • Financijski izvještaji i njihova povezanost
  • Revizija financijskih izvještaja – istinitost i fer iskazivanje podataka u financijskim izvještajima sukladno Revizijskim standardima i Zakonu o reviziji

Polaznici će dobiti računovodstveni zadatak, provesti sva potrebna knjiženja te sastaviti financijske izvještaje - bilancu, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku te izvještaj o promjenama glavnice.

 

Edukacija je namijenjena:

  • voditeljima financija i računovodstva
  • voditeljima financijsko-računovodstvenih servisa
  • poreznim savjetnicima
  • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća
  • voditeljima odjela upravljanja ljudskim resursima
  • zaposlenicima koji rade na obračunu plaća

 

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
25.2.2016.
Zagreb
23.2.2017.
Zagreb
22.2.2018.
Zagreb