Kontroling ljudskih potencijala – Altius

Kontroling ljudskih potencijala

Sve kreće od strategije poduzeća; na njezinim temeljima gradi se strategija ljudskih resursa. A ona vas uči kako napraviti opise poslova i modele kompetencija, koje su kompetencije važne za kvalitetno vođenje sektora ljudskih resursa i kako procjenjivati njegovu učinkovitost, kao i učinkovitost članova menadžment tima.

Kontroling ljudskih potencijala će vam pokazati kako preko KPI procjenjivati radnu učinkovitost ostalih sektora u poduzeću. Usvojit ćete i rad pomoću modela Balanced Score Card, kojim ćete definirati i pratiti KPI, kao i osnovne tehnike harvardskog programa „Orange Frog - Happiness Advantage“.