Učinkovito upravljanje troškovima – Altius

Učinkovito upravljanje troškovima

Praćenje troškova je imperativ modernih poduzeća, jer bez znanja o troškovima i njihovom „ponašanju“, kao i bez podataka i informacija, nije moguće kvalitetno upravljati, odnosno donositi odluke. Drukčije rečeno, da bismo mogli kvalitetno upravljati troškovima, moramo osigurati njihovo pravilno i smisleno evidentiranje koje će i internim i eksternim korisnicima omogućiti donošenje kvalitetnih odluka.

Troškovni podaci su neophodni za menadžersko izvješćivanje. Posebnosti direktnih, indirektnih, fiksnih i varijabilnih troškova, opći troškovi proizvodnje i „ključevi“ njihove raspodjele… sve su to teme s kojima se mora pozabaviti svatko tko želi na pravi način upravljati troškovima.